ЗАЩО ИМЕННО БЪЛГАРИЯ

1Надеждна политическа среда

  • - Членство в НАТО
  • - Членство в ЕС от 1.01.2007 г.

2Макроикономическа стабилност

  • - Валутен борд - лев, привързан към евро
  • - Ежегоден положителен ръст на БВП

3Надеждна политическа среда

  • - 10% ставка на корпоративния данък
  • - 10% плосък данъка върху личните доходиг

4Най-ниските оперативни разходи в ЕС

5Най-конкурентните нива на заплати в ЕС

6Основни международни транспортни коридори преминават през България и правят страната ни логистичен хъб за много индустрии.