КОНТАКТИ

Данни за контакт

Офис и Основна производствена база - с. Борима
  • ул. Девети Септември № 95A
  • село Борима, п.к. 5672
  • община Троян, Ловешка област
  • България
Директор
  • Малина Петкова
  • моб: +359 (0) 894 388 106
  • поща: malina.petkova@borima-bg.com
Имейл адрес
  • office@borima-bg.com

Свържете се с нас