НАШИТЕ ЗАВОДИ

Борима АД има три завода на територията на Северозападна България – в с. Борима, в гр. Ловеч и в гр. Искър.

Разнообразните локации позволяват гъвкавост в работата на фирмата, добър капацитет на складовите помещения и бързина при необходимостта от наемане на нови оператори.

Фабриката в Искър