ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТ

Ролка линейна

Ролка линейна служи за механично полагане на кабели при изграждане на кабелни трасета.

Улеснява опъването на кабелите за постигане на максимално допустима дължина и използване на минимален брой свързващи муфи.

Изработва се от полиамид.

 

Ролка линейна се състои от:

§Основа, изработена от полиамид, на която има четири отвора за закрепване към фундамент;

            Ролка, закрепена към основата чрез вал и лагери.