ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТ

Крайна разпределителна кутия РК 70"-100" М

Предназначена e за външен (фасада на сграда) или вътрешен монтаж. Корпусът (тяло и капак) е изработен от материал поликарбонат - негорим. Кутията позволява окомплектоване с канал до 11 модула - БСТ (бързосвързваща техника) "Борима".

 

 

Предназначена e за външен (фасада на сграда) или вътрешен монтаж. Корпусът (тяло и капак) е изработен от материал поликарбонат - негорим. Кутията позволява окомплектоване с канал до 11 модула-БСТ (бързосвързваща техника) "Борима".

Всяка кутия РК 70" - 100" е оборудвана с:

  • модули-БСТ;
  • канал за монтаж на модули-БСТ;
  • заземителен мост с щипка и кабелна обувка;
  • каучуково уплътнение с 1 вход и 2 изхода с глухи отвори, според капацитета;
  • херметизиращо каучуково уплътнение между тялото и капака;
  • скоба за укрепване на входящия кабел - 1 брой;
  • комплект винтове, шайби и дюбели за външен и вътрешен монтаж;
  • специален болт за затваряне на кутията.