ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТ

Шахти за кабели

Пластмасовата шахта за съобщителни кабели е предназначена за подземни кабелни линии.

В нея се монтират механични, термосвиваеми или оптични муфи.

Служи за натрупване и на кабелен резерв.

Подходящи са за монтаж около съществуващ кабел поради бъдещ ремонт или осигуряване на отклоняване, без да е нужно рязане на кабела.

Конструкция:

  • Горна и долна черупка с четири входа. По дължината на долната черупка е монтирано гумено уплътнение;
  • Универсални накрайници – два броя, специално предназначени за монтаж на HDPE тръба с диаметри 32 mm и 40 mm за оптични кабели;
  • Вход затварящ – два броя. Конусовидни глухи входове, служещи за уплътнение на неизползваните входове;
  • Метална поддържаща рамка

Монтажа на черупките става чрез неръждаеми винтови съединения.