ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТ

Муфа оптична

Муфа оптична  е предназначена  да осигурява защита на всички видове  съединения на оптични кабели от механични въздействия и влияние на околната среда.
Муфата може да се използва за подземен, наземен и въздушен  монтаж.
Муфа оптична се състои  от:
·Тяло - полиамид;
· Основа с 4бр. кръгли и 1 бр. елипсовиден вход - полиамид;
·Затваряща скоба, която е лесна за работа при отваряне и затваряне - полиамид;
·Държач за сплайс касета - полиамид;
·Сплайс касета и капак - ABS ;
·Гумен уплътнителен пръстен между тяло и основа;