ЕВРО ПРОЕКТИ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е БОРИМА

 

АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Договор №: BG16RFOP002-6.002-0043-C01 Наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” Начална дата на изпълнение на проекта: 16.09.2022 г. Крайна дата на изпълнение на проекта: 16.07.2023 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 10 месеца Място на изпълнение: с. Борима Общата стойност на проекта (в лева): 273 100.00 лв.

Размер на европейското съфинансиране (в лева): 136 550.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):136 550.00 лв. Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв. Процент на съфинансиране от Съюза: 100% Кратко описание на проекта: Дейности по проекта: -1 бр.

Енергийно-ефективна изолационна система в производствена сграда (Прозрачни ограждащи конструкции – прозорци и врати, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC)) общо 393 кв. м.; -1 бр.

Енергийно-ефективна изолационна система в производствена сграда (Топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени) общо 750 кв. м. Цел/и на проекта/информацията: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Очаквани резултати по проекта: Закупуването на енергийно ефективни активи ще доведе до общо подобряване на енергийната ефективност, намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на компанията.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-6.002-0043-C01