изберете език

Клиенти и партньори

Raycap

Raycap е водеща гръцка компания, която предлага иновативни, технологични решения и услуги.

Шнайдер Електрик

Виваком /Българска Телекомуникационна Компания/

Виваком /Българска телекомуникационна компания АД/ е основният телекомуникационен оператор в България.

Български Пощи

"Български пощи" е акционерно дружество, начело на което стои Съвет на директорите, избиран от Министерството на транспорта и съобщенията.

Български Държавни Железници

"Български държавни железници" ЕАД е българска държавна компания, най-големият железопътен оператор в страната.