изберете език
Борима ЕАД е създадено през 1975. Фабриката е водещият производител на Балканите на комплексно пасивно телекомуникационно оборудване за оптични и медни кабелни мрежи и централи, GSM мрежи, оборудване за кабелни мрежи за интернет и телевизия, оборудване за електроразпределението и др. Предприятието разполага с комплексен машинен парк и инструментална екипировка за производството на широка гама изделия от пластмаса с тегло от десети от грама до десет килограма както и прецизна обработка на метали. Броят на заетите в Борима ЕАД е 100 квалифицирани работници и инженери. Разработването и внедряването на нови изделия, отговарящи на актуалните изисквания на пазара е дело на висококвалифицирани конструктори, технолози и програмисти, работещи със специализирани CAD/CAM софтуерни продукти на водещи фирми.

Борима ЕАД работи с внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана за съответствие със стандарта ISO 9001:2000 от фирма Lloyd's Register Quality Assurance и притежава сертификат No.368034 от 30.11.2001.
КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ